Google Adwords

Mere info om Google Adwords

Hvad er Google Adwords?


Når en potentiel kunde laver en søgning på Google, er de øverste 4 resultater og nederste 3, Google Adwords annoncer.

De øverste 4 søgningsresultater er naturligvis de mest eftertragtede, idet disse får størst eksponering og derved har størst mulighed for at omsættes til konverteringer.

Bliv SEO klar med teknisk optimering. AnalyzeMe tilbyder teknisk optimering af din hjemmeside, blog eller webshop
Bliv SEO klar med teknisk optimering. AnalyzeMe tilbyder teknisk optimering af din hjemmeside, blog eller webshop

Hvordan får jeg en af de 4 øverste placeringer?


Hvordan rent teknisk?
Rent teknisk er Google Adwords bygget op omkring en stor og konstant auktion hvor du og dine konkurrenter kan byde hvad de vil giver per klik for at få højest mulig placering i Adwords resultater.

Hvad er pris per klik?
Pris per klik vurderes ud fra en lang række faktorer, her i blandt hvor mange klik din annoncer generere i forhold til de konkurrerende annoncer. Hvis din annoncer modtager mange klik, vil Google belønne dig og din klik pris vil falde idet din quality score stiger.

Skal man så bare have et kæmpe budget og overbyde alle andre?
Nej. Det er IKKE er nok blot at have det største budget. Det er ligeså VIGTIGT at formulere relevante og målrettede annoncer som dine forbrugere vil klikke på. Hvis du ikke får nok kliks så stiger din klik pris og ender med at betale langt mere end nødvendigt.

Hvorfor skal jeg bruge en ekspert?
Naturligvis stiger klik prisen når der er mange om buddet. Det er netop her at professionelt Adwords arbejde kommer bliver nødvendigt. En specialist i Adwords vil nemlig finde frem til de søgninger som er så specifikke at konkurrenterne ikke byder med. Det vil medføre lavere pris per klik og naturligvis højere konverteringsrate. Det er vores erfaring at meget specifikke søgninger konverterer bedre end brede søgning i Adwords.

Hvorfor konverterer specifikke søgninger bedre end bredere?
Jo længere forbrugere er i deres købsproces når de søger på et produkt, jo større sandsynlighed er der for en konvertering.
Eller sagt med andre ord, jo mere specifikt forbrugeren søger, jo større chance er der for et køb. Det betyder ikke at en bred søgning ikke konverterer, men det giver en anden form for trafik.
Formentlig forbrugere som er mere i window shopping mode og stadig befinder sig tidligt i deres købsproces.
Denne form for trafik bør ideelt set komme fra organiske søgnings resultater som du ikke skal betale for.

Uforpligtende tilbud?
Skal du i gang med Google Adwords,
så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Hvad er forskellen på Adwords og SEO?


Den enorme forskel imellem SEO placeringer og Adwords placeringer er måden hvorpå resultatet opnås. Du kan betale dig til at få de højeste Adwords placeringer.

Adwords kan skabe omgående trafik til dit site fra dag 1, hvorimod SEO er en mere kontinuerlig proces i henhold til at opnå resultater.

Vi sammenligner oftest Adwords annoncer med en 100 meter sprint og SEO med et længere marathon.

Bliv SEO klar med teknisk optimering. AnalyzeMe tilbyder teknisk optimering af din hjemmeside, blog eller webshop

Husk at optimere dine kampagner løbende.
Du skal være opmærksom på at Google Adwords er dynamisk platform som ændrer sig løbende. Brugerenes adfærd med dine annoncer og ændringer hos konkurrenterne kan medføre at Google vurdere dine annoncer til at være mindre relevante og derfor gør dine annoncer dyrere eller du kan risikere at miste din placering.

Det er derfor yderst vigtigt at du løbende optimere dine kampagner.

Bliv SEO klar med teknisk optimering. AnalyzeMe tilbyder teknisk optimering af din hjemmeside, blog eller webshop

Hvad får jeg med jeres Adwords opsætning?